اجباری کردن دانلود فایل با htaccess

php
تیر 6, 1398
بازدید : 433 بازدید

یکی از مشکلاتی که ممکن است با آن برخورد کنید استریم شدن فایل های مثل mp3 ، mp4 یا حتی اجرا شدن فایل های php باشد
در صورتی که بخواهید فایل دانلود شود میتوانید این قطعه کد را به htaccess خود اضافه کنید

<FilesMatch "\.(?i:mp3|mp4|php)$">
  Header set Content-Disposition attachment
</FilesMatch>

با اضافه کردن علامت | میتوانید سایر پسوند ها را اضافه کنید

14
امتیاز :
بدون رای!
دیدگاهتان را بنویسید