پیدا کردن نوع فایل با PHP

php
مرداد 9, 1398
بازدید : 1051 بازدید

ممکنه بعضی وقتی فایل های داشته باشیم که پسوندش درست نباشه یا حتی اصلا فایل پسوند نداشته باشه
برای اینکه متوجه بشیم اون فایل چیه نوع اش میتونیم از توابعی که PHP برای اینکار گذاشته استفاده کنیم

تابع ()mime_content_type

mime_content_type("file.png"); // خـروجی => image/png

کلاس ()finfo

$finfo = new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE);
$type = $finfo->file('file.png');
echo $type;  // خـروجی => image/png

لیست Options های که میتوان برای finfo استفاده کرد

$finfo = new finfo();
$type = $finfo->file('file.png'); // خـروجی => PNG image data, 901 x 386, 8-bit/color RGBA, non-interlaced

$finfo = new finfo(FILEINFO_MIME);
$type = $finfo->file('file.png');  // خـروجی => image/png; charset=binary

$finfo = new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE);
$type = $finfo->file('file.png'); // خـروجی => image/png

23
امتیاز :
پیدا کردن نوع فایل با PHP
5 از 2 رای
دیدگاهتان را بنویسید