جدیدترین مطالب

یکی از مشکلاتی که ممکن است با آن برخورد کنید استریم شدن فایل های مثل mp3 ، mp4 یا حتی اجرا شدن فایل های php باشد در صورتی که بخواهید فایل ...
ادامه مطلب 6 تیر , 1398
PhpStorm | WebStorm | Intellij IDEA | Pycharm | RubyMine | Resharper | DataGrip | Clion | Rider | GoLand | AppCode | MPS احتمالا بارها برای کرک محصولات jetbrains دچار ...
ادامه مطلب 6 تیر , 1398
برای اینکه بفهیم چه داده های تکراری هستن میتونیم از کد زیر استفاده کنیم $List = array(1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5); $array_unique = array_unique($List); $array_duplicates = array_diff_assoc($List, $array_unique); echo json_encode($array_duplicates);
ادامه مطلب 5 تیر , 1398
بعضی وقتا لازم داریم که بفهمیم کدی که نوشتم چقدر طول کشیده تا اجرا بشه برای فهمیدن این موضوع میتونیم از کد زیر استفاده کنیم echo 'Total Execution Time: ' . round(microtime(true) ...
ادامه مطلب 5 تیر , 1398