روش های دانلود فایل با PHP

php
تیر 13, 1398
بازدید : 882 بازدید

در این مطلب میخواهم روش های که توی PHP برای دانلود فایل وجود داره رو معرفی کنم و براشون نمونه کد مثال بزنم.

استفاده از Curl (پیشنهادی)

<?php

$url = "https://www.php.net/images/logos/new-php-logo.png";
$path_save =basename($url);

FileDownload($url, $path_save);

function FileDownload($url, $path_save)
{
  $fp = fopen($path_save, 'w+');
  $ch = curl_init($url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
  curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  fclose($fp);
}

استفاده از تابع file_put_contents

<?php

$url = "https://www.php.net/images/logos/new-php-logo.png";
$path_save = basename($url);

file_put_contents($path_save, fopen($url, 'r'));

استفاده از تابع copy

<?php

$url = "https://www.php.net/images/logos/new-php-logo.png";
$path_save = basename($url);

copy($url, $path_save);
25
امتیاز :
بدون رای!
دیدگاهتان را بنویسید