پیدا کردن مقادیر تکراری با PHP

php
تیر 5, 1398
بازدید : 642 بازدید

برای اینکه بفهیم چه داده های تکراری هستن میتونیم از کد زیر استفاده کنیم

$List = array(1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5);
$array_unique = array_unique($List);
$array_duplicates = array_diff_assoc($List, $array_unique);
echo json_encode($array_duplicates);
15
امتیاز :
بدون رای!
دیدگاهتان را بنویسید